Odoslať žiadosť

Číslo rezervácie nájdete na faktúre

Zadajte podrobnosti svojej žiadosti. Člen nášho podporného personálu odpovie čo najskôr.

Áno, už som kontaktoval miestneho zástupcu

Prijmite prosím proces spätnej väzby

V prípade potreby refundácie Vás žiadame o poskytnutie Vášho IBAN č.

Pridať súbor alebo presuňte súbory tu